O nas

Kancelaria Biegłego Rewidenta wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3706.

Kancelaria prowadzona jest przez biegłego rewidenta Jadwigę Kacperczyk wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 9920.

Inne uprawnienia: Licencja Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych 1468/2000. Międzynarodowe kwalifikacje ACCA (Association of Chartered Certified Accountants w Wielkiej Brytanii).

Firma zapewnia stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich zagadnień i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie świadczonych przez nas usług.

Firma działa zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

W ramach prowadzonych prac audytorskich, przy zachowaniu pełnej niezależności i obiektywności informujemy klientów, w sposób rzetelny i jasny o prawidłowości systemu rachunkowości, sytuacji finansowej i majątkowej. Udzielamy naszym Klientom wszelkiej niezbędnej pomocy w rozwiązywaniu ich bieżących problemów dotyczących sfery finansów przedsiębiorstwa. Na bieżąco dostarczamy naszym Klientom rozwiązania dotyczące szeregu zagadnień w zakresie księgowo finansowym. Identyfikujemy i komunikujemy firmie dostrzeżone przez nas braki lub wady w systemach informacyjnych, księgowych i kontroli wewnętrznej wraz z propozycjami rozwiązań.

Oferujemy Państwu nasze doświadczenie, wiedzę, elastyczność, profesjonalizm działania i partnerską atmosferę współpracy. Chcielibyśmy podkreślić naszą wolę długoterminowej oraz owocnej współpracy z Państwem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami